top of page

על תקשורת בזוגיות 

 

קרה לכם פעם שאמרתם משהו אחד ובן הזוג הבין משהו אחר לגמרי?

 

זה קורה לכולנו, למי יותר ולמי פחות, האחד מתכוון ל"לבן" והשני מבין "שחור".

וזה קורה כי המחשבות והרגשות שלנו הן סובייקטיביות, אנחנו "תופסים" את מה שאנו רואים ושומעים באופן שונה.

 

האחריות בהעברת המסר באופן שהצד השני יבין, נמצאת בשליטת מי שמדבר ולא בשליטת המקשיב.

לכן על הצד הדובר להיות כמה שיותר ברור ומדויק בדבריו, על מנת לא להשאיר מקום לצד המקשיב להניח הנחות או לתת פרשנויות שונות שאינן תואמות את כוונת הדובר. ובנוסף, לוודא שהמקשיב מבין את כוונתו.

לכך מתכוונת אחת מהנחות היסוד של ה-NLP "משמעות התקשורת היא המשוב שאתה מקבל" - לא חשוב למה אתה מתכוון אלא חשוב מה בן הזוג מבין.  

זוהי הנחה שאני אימצתי לחיי והיא בהחלט משקפת את סגנון התקשורת שלי עם כל אדם.

 

ישנם סגנונות תקשורת שונים ובהם:

תקשורת של הקשבה המתאפיינת בסבלנות ומאפשרת יותר פתיחות, הבנה ואינטימיות .

תקשורת ללא הקשבה המתאפיינת בביקורת או התגוננות ויוצרת אי הבנה, כעס או אכזבה.

חוסר תקשורת המתאפיינת בהתעלמות והימנעות, יוצרת התרחקות רגשית ופיזית, לפעמים עד כדי עוינות.

 

שאנחנו מקשיבים, אנחנו מאפשרים למי שמולנו להתבטא בחופשיות ובכנות, תוך הבעה של רגש, דעה, צורך או רצון. אנחנו יכולים לחשוב ולהגיב מתוך שליטה וכבוד.

 

תקשורת טובה בזוגיות מובילה לקרבה, שמובילה לאהבה, שמובילה לאושר.

 

לכל אדם יש את סגנון התקשורת ואת דרך ההתבטאות שלו, אני מזמינה אתכם להשתמש ב"תקשורת של הקשבה" ביחסים הזוגיים וביחסים בכלל.

bottom of page